NN-01F

NN-01F

  CỬA GỖ TỰ NHIÊN
  Diễn giải Gái Ngựa Căm Xe Sồi
  Khung cửa  45 x 100mm 45 x 100mm 45 x 100mm
  Cánh cửa 40mm 40mm 40mm
  Lõi đặc đặc đặc
  Nẹp chỉ 40 x 10 40 x 10 40 x 10
  phụ kiện PU PU PU
  Đơn giá VNĐ ( >1.8m2 ) 2.700.000/m2 4.950.000/m2 4.850.000/m2
  Đơn giá VNĐ ( >1.4 & ≤1.8m2) 3.000.000/m2 5.150.000/m2 5.050.000/m2
  Đơn giá VNĐ (≤1.4m2 ) 3.330.000/m2 5.250.000/m2 5.150.000/m2
  Gía chưa bao gồm phụ kiện, chi phí lắp đặt, vận chuyển ngoài TPHCM hoặc đơn hàng dưới 5 bộ
  Để được tư vấn, thiết kế miễn phí vui lòng liên lạc trực tiếp Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễna

Sản phẩm liên quan: