KSD - 306I

KSD - 306I

    Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KSD - 306I
    Khung cửa ABS 45 x 100/110 mm    
    Cánh cửa ABS 35 mm    
    Lỏi  Honeycomb    
    Sơn hoàn thiện Dán vân gỗ    
    Quy cách 800/900 x 2100 mm Đơn giá 3.000.000đ/bộ
    Quy cách 800/900 x 2200 mm Đơn giá 3.200.000đ/bộ
    Nẹp chỉ 400.000đ/bộ (5 cây)    
    Bản lề Korea 180.000đ/bộ (3 cái)    
    Khóa tròn Korea 450.000đ/bộ    
    Khóa gạt Korea 550.000đ/bộ    
    Lưu ý:      
    Khung cửa  45 x 130/140 mm Đơn giá + thêm 250.000đ/bộ
    Khung cửa  45 x 155/157 mm Đơn giá + thêm 325.000đ/bộ
    Liên hệ hotline:   0918.278.255

Sản phẩm liên quan:

Khung cửa ABS - nhựa PVC

Khung cửa ABS - nhựa PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

NẸP CỬA ABS - NHỰA PVC

NẸP CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

NẸP CỬA ABS - NHỰA ABS

NẸP CỬA ABS - NHỰA ABS

Xem chi tiết

NẸP CỬA ABS - NHỰA ABS

NẸP CỬA ABS - NHỰA ABS

Xem chi tiết

NẸP CỬA ABS - NHỰA PVC

NẸP CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHÓA GẠT CỬA ABS

KHÓA GẠT CỬA ABS

Xem chi tiết

KHÓA GẠT CỬA ABS

KHÓA GẠT CỬA ABS

Xem chi tiết

KHÓA GẠT CỬA ABS

KHÓA GẠT CỬA ABS

Xem chi tiết

KHÓA GẠT CỬA ABS

KHÓA GẠT CỬA ABS

Xem chi tiết

BẢN LỀ CỬA ABS

BẢN LỀ CỬA ABS

Xem chi tiết

BẢN LỀ CỬA ABS

BẢN LỀ CỬA ABS

Xem chi tiết

BẢN LỀ CỬA ABS

BẢN LỀ CỬA ABS

Xem chi tiết