KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

  CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC
  Diễn giải Cửa ABS Hàn Quốc
  KSD102, 105, 110, 111, 117, 301, 305
  Cửa ABS Hàn Quốc
  KSD201, 202, 203, 204, 205, 206
   Cửa ABS Hàn Quốc
  KSD105A, 117A, W0901, MQ808,
  Khung cửa ABS 45 x 100/110 mm 45 x 100 mm 45 x 100 mm
  Cánh cửa ABS 35 mm 35 mm 35 mm
  Resistanh core/lỏi  Honeycomb Honeycomb Honeycomb
  phụ kiện Dán vân gỗ hoàn thiện Dán vân gỗ Dán vân gỗ 
  Quy cách 800/900 x 2100 800/900 x 2100 750 x 2000
  Đơn giá VNĐ 2.700.000/bộ 2.900.000/bộ 2.500.000/bộ
  Quy cách 800/900 x 2200 800/900 x 2200  
  Đơn giá VNĐ 2.800.000/bộ 3.000.000/bộ  
  Khung cửa  45 x 130/140 mm 45 x 130/140 mm 45 x 130/140 mm
  Đơn giá VNĐ + thêm 250.000/bộ 250.000/bộ 250.000/bộ
  Khung cửa  45 x 155/157 mm 45 x 155/157 mm 45 x 155/157 mm
  Đơn giá VNĐ + thêm 325.000/bộ 325.000/bộ 325.000/bộ
  nẹp chỉ 60 x 2300mm 80.000/cây 80.000/cây 80.000/cây
  Bản lề Korea 180.000/3 cái 180.000/3 cái 180.000/3 cái
  Khóa tròn Korea 450.000/bộ 450.000/bộ 450.000/bộ
  Khóa gạt Korea 550.000/bộ 550.000/bộ 550.000/bộ

Sản phẩm liên quan:

Khung cửa ABS - nhựa PVC

Khung cửa ABS - nhựa PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

KHUNG CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

NẸP CỬA ABS - NHỰA PVC

NẸP CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

NẸP CỬA ABS - NHỰA ABS

NẸP CỬA ABS - NHỰA ABS

Xem chi tiết

NẸP CỬA ABS - NHỰA ABS

NẸP CỬA ABS - NHỰA ABS

Xem chi tiết

NẸP CỬA ABS - NHỰA PVC

NẸP CỬA ABS - NHỰA PVC

Xem chi tiết

KHÓA GẠT CỬA ABS

KHÓA GẠT CỬA ABS

Xem chi tiết

KHÓA GẠT CỬA ABS

KHÓA GẠT CỬA ABS

Xem chi tiết

KHÓA GẠT CỬA ABS

KHÓA GẠT CỬA ABS

Xem chi tiết

KHÓA GẠT CỬA ABS

KHÓA GẠT CỬA ABS

Xem chi tiết

BẢN LỀ CỬA ABS

BẢN LỀ CỬA ABS

Xem chi tiết

BẢN LỀ CỬA ABS

BẢN LỀ CỬA ABS

Xem chi tiết

BẢN LỀ CỬA ABS

BẢN LỀ CỬA ABS

Xem chi tiết